ÇEREZ POLİTİKASI

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerezler (cookies) kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu web sitesi gibi Kolsuz Bağdat Kurukahvesi de çerez kullanmaktadır. Çerezler, herhangi bir internet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyalarıdır. İnternet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde bilgisayarların tanınmasını sağlar. Çerezler, internet sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir. Tüm bunlara ek olarak internet sitesinde müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak ilgilenebilecekleri ürünlere yardımcı olmak amacıyla çerezler yoluyla alışveriş bilgilerinin işlenmesi amacıyla kullanılan çerezler de mevcuttur.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuatlar kapsamında gerçekleştirilmektedir. 6698 sayılı Kanun kapsamında Kolsuz Bağdat Kurukahvesi veri sorumlusudur. Bu Çerez Politikasının amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.kolsuzbagdatkurukahvesi.com adresinin (Site) işletilmesi sırasında müşteri/site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (İlgili kişi) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Bu Çerez Politikasında sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Çerez Türleri ve Çerezlerin Kullanım Amacı
Kolsuz Bağdat Kurukahvesi aşağıda belirtilen kategorilerdeki çerezleri kullanmaktadır:

Çerez Türü
Kesinlikle gerekli çerezler (Zorunlu Çerezler) Ziyaretçilere www.kolsuzbagdatkurukahvesi.com‘da gezinme olanağı sağlayan isimsiz çerezler, bazı özelliklerini kullanarak güvenli alanlara erişirler. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse www.kolsuzbagdatkurukahvesi.com’un çeşitli bölümleri kullanılamaz. Örneğin, sitede oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Site içerisinde farklı sayfalara geçtiğinizde oturumunuzun devam etmesini sağlar.

Performans Çerezleri
Kolsuz Bağdat Kurukahvesi’nin web sitesini geliştirmesine yardımcı olan isimsiz çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin www.kolsuzbagdatkurukahvesi.com’u nasıl kullandıkları hakkında bilgiler toplayarak, en çok ziyaret edilen sayfaların, Site’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının veya alınan hataların tespitinde kullanılır. Bu türe bir örnek WebAnalytics çerezlerdir.

Fonksiyonellik Çerezleri
Kolsuz Bağdat Kurukahvesi’nin ziyaretçi özellik ve tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan isimsiz çerezlerdir. Bu bilgilere dayanarak www.kolsuzbagdatkurukahvesi.com her ziyaretçiye toplanan bilgiler doğrultusunda içerik gösterebilir, dil seçimini veya bir metin okurken seçilen font boyutunun hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi durumunda;
• www.kolsuzbagdatkurukahvesi.com ‘un bazı bölümleri kullanılamayabilir,
• www.kolsuzbagdatkurukahvesi.com’un sağlayabileceği desteğin seviyesini düşürebilir,
• www.kolsuzbagdatkurukahvesi.com ‘un tercihlerinizi hatırlamaması, size özel bir özelliğin kullanılmaması ya da gösterilmemesine neden olabilir. Tercihlerinizi hatırlamasını engeller.

Hedef çerezleri veya reklam çerezleri
Bu tür çerezler, Kolsuz Bağdat Kurukahvesi’nin bilgisi doğrultusunda genellikle www.kolsuzbagdatkurukahvesi.com‘un reklam ağları tarafından yerleştirilir. Söz konusu çerezlerin kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;
• İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek,
• Gösterilen reklam sayısını sınırlamak,
• Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek,
• Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak

Kolsuz Bağdat Kurukahvesi olarak sitemizdeki çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verilere ilişkin başlıca işleme amaçları şunlardır:
    Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
    Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi, Site’nin kullanım istatistiklerinin raporlanması ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
    Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Aynı zamanda Site içerisinde kullanıcıya özel içeriklerin sunulmasının sağlanması.
    Reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve verimliliğini artırmak. Örneğin, Site’de gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızın, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızın tespit edilmesi. Bu kapsamda tarafınıza ilgi alanlarınıza yönelik reklamların çıkarılması ve gösterilen reklam sayısının sınırlandırılması.
    Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi. İlgili yasal düzenlemeler uyarınca site kullanıcılarına ait kişisel verileri işlemek; elektronik ortamda işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri  düzenlemek; ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama ve bilgi paylaşma yükümlülüklerine uymak.

Çerezlerin Aktarılması
Kolsuz Bağdat Kurukahvesi, çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak aşağıda belirtilen kapsamda üçüncü kişilerle ve gerekmesi halinde kanunen yetkili kuruluşlarla paylaşmaktadır. Google, Facebook ve AddThis çerezleri kullanıldığında bu şirketlerin nitelikleri itibariyle işlenen veriler çerez kullanım amacıyla sınırlı olarak yurt dışına aktarılmaktadır.

Kolsuz Bağdat Kurukahvesi Web Sitesi Çerezler: Web sitemiz aracılığıyla sunulan hizmetlerin sağlanması ve güvenli alanlara erişim gibi özellikler için kullanılır.
Google Çerezleri: Google tarafından Google oturum açma butonuyla login olduğunun tutulması için kullanılır.
Google Analytics Çerezleri: Google Universal Analytics tarafından sitenin analiz raporları için ziyaretçi, oturum, etkinlik ve ürün satışı verilerini hesaplamak için kullanılır.
Google Tag manager Çerezleri: Google Tag Manager tarafından Google Universal Analytics etiketlerinin yüklenmesini kontrol etmek için kullanılır.
Google Ads çerezleri: Google reklam servisi tarafından Google reklamları için kullanılır.
Facebook çerezleri: Facebook tarafından Facebook oturum açma düğmesiyle login olduğunun tutulması için kullanılır.
Add this çerezleri: Sosyal paylaşım platformu AddThis tarafından farklı sosyal platformlarda içerik paylaşılması amacıyla kullanılır.

Çerezlerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik ortamda otomatik yollar ile toplamaktayız. Söz konusu kişisel veriler, zorunlu çerezler bakımından 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”; performans, fonksiyonellik ve reklam çerezleri bakımından ise “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.


Çerezlerin Engellenmesi ve Kanuni Haklar
Kolsuz Bağdat Kurukahvesi’nin cihazınıza çerezler yerleştirmesini istemiyorsanız zorunlu çerezler haricindeki diğer çerezleri tarayıcınızın ayarları veya seçenekleri vasıtasıyla çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz.
Kolsuz Bağdat Kurukahvesi gerekli gördüğü durumlarda kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitesine yeni çerezler ekleyebilir. Söz konusu değişiklikler yapıldığı takdirde bu Çerez Politikası da güncellenecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
    Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
    Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi kapsamındaki işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak 6698 sayılı Kanun’un 11.maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak ve aşağıda düzenlenen yöntemler ile bize iletebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi bu şekilde iletmeniz halinde Kolsuz Bağdat Kurukahvesi söz konusu talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kolsuz Bağdat Kurukahvesi tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1.fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kolsuz Bağdat Kurukahvesi’ne iletebilirsiniz. Bu çerçevede söz konusu haklarınızı kullanmaya yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Melikahmet Cad. No:58 Sur / DİYARBAKIR adresine kimliğinizi tespit edici gerekli belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya internet sitemizde yer alan https://www.kolsuzbagdatkurukahvesi.com/iletisim Başvuru Formu vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi almak için https://www.kolsuzbagdatkurukahvesi.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme’yi okuyabilirsiniz.

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR